ШУУРХАЙ УДИРДЛАГА, ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨВ

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8
Notebook

Бидний тухай

Шуурхай удирдлага, зарлан мэдээллийн төв нь Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 1 дүгээр сарын 5-ны өдрийн 4 дүгээр тогтоолын дагуу 24 алба хаагчийн орон тоотойгоор байгуулагдан ажиллаж эхэлсэн.

Төвийн чиг үүрэг:

Улсын хэмжээнд тохиолдсон гамшиг, аюулт үзэгдлийн мэдээ, мэдээллийг хүлээн авах, удирдлага, шаардлагатай албан тушаалтанд мэдээллийг хүргэх, хүч хэрэгслийг зохион байгуулах, шуурхай удирдлага, зохицуулалтаар хангах, гамшгийн нөхцөл байдлаас хамаарч зарлан мэдээлэх үйл ажиллагааг шууд болон удирдлагаас өгсөн үүрэг, шийдвэрийн дагуу бүх нийтийн буюу хэсэгчилсэн байдлаар олон нийтэд хүргэх үндсэн чиг зорилготой.

Товч мэдээ:

2021 оны 1 сарын 1-нээс хойших Гамшиг, аюулт үзэгдэл, ослын мэдээллийг цахим мэдээллийн сангаас шүүн харах боломжтой боллоо.

Монгол орны тухай /англи/

ШУЗМТ-ийн тухай

Гараа угаацгаая