ГАМШГИЙН ШУУРХАЙ УДИРДЛАГА, ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨВ

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8
Notebook

Гамшиг, аюулт үзэгдэл, ослын мэдээ

30 хүртэл хоногийн хугацааны интервалаар Гамшиг, аюулт үзэгдэл, ослын мэдээллийг цахим мэдээллийн сангаас шүүн харах боломжтой.

Хугацаа


хүртэл

2021-04-22-ны 00:00:00 цагаас 2021-04-23-ны 23:59:59 цаг хүртэлх хугацаанд - Гамшиг, аюулт үзэгдэл, ослын мэдээлэл олдсонгүй

Товч мэдээ:

2021 оны 1 сарын 1-нээс хойших Гамшиг, аюулт үзэгдэл, ослын мэдээллийг цахим мэдээллийн сангаас шүүн харах боломжтой боллоо.

Монгол орны тухай /англи/

ГШУЗМТ-ийн тухай

Гараа угаацгаая