ШУУРХАЙ УДИРДЛАГА, ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨВ

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8
Notebook

Гамшиг, аюулт үзэгдэл, ослын мэдээ

30 хүртэл хоногийн хугацааны интервалаар Гамшиг, аюулт үзэгдэл, ослын мэдээллийг цахим мэдээллийн сангаас шүүн харах боломжтой.

Хугацаа


хүртэл

2022-10-02-ны 00:00:00 цагаас 2022-10-03-ны 23:59:59 цаг хүртэлх хугацаанд
Avatar

ГАЛ ТҮЙМЭР

Объектын түймэр

1. Улаанбаатар хот - Сонгинохайрхан дүүрэг: Байшин шатаж байна гэсэн дуудлагыг 10.02-ны өдрийн 00:08 цагт хүлээн авсан.

2. Улаанбаатар хот - Баянгол дүүрэг: Авто замын зорчих хэсэгт суудлын автомашин шатаж байна гэсэн дуудлагыг 10.02-ны өдрийн 02:37 цагт хүлээн авсан.

Товч мэдээ:

2021 оны 1 сарын 1-нээс хойших Гамшиг, аюулт үзэгдэл, ослын мэдээллийг цахим мэдээллийн сангаас шүүн харах боломжтой боллоо.

Монгол орны тухай /англи/

ШУЗМТ-ийн тухай

Гараа угаацгаая