ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

Notebook

Архивын лавлагаа авах хүсэлт

Анхаарах зүйл

1. ОБЕГ-ын архиваас лавлагаа хүссэн өргөдлөө крилл үсгээр бичих.

2. Холбогдох утасны дугаар болон цахим шуудангийн хаягаа заавал бичих.

3. Таны захиалсан архивын лавлагаа бэлэн болсон үед холбогдох мэдээллийн дагуу мэдэгдэх ба лавлагааг ОБЕГ-ын байранд өөрийн биеэр иргэний үнэмлэхтэйгээ ирж авна.

2022-12-02 (03:12)
Эцэг/Эхийн нэр  

Нэр  

Оршин суугаа хаяг  

Харилцах утас  


Цахим шуудангийн хаяг /Э-мэйл/    

Архивын лавлагаа хүссэн өргөдөл