ГАМШГИЙН ШУУРХАЙ УДИРДЛАГА, ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨВОвог  

Нэр  

Регистрийн дугаар  


Зөвхөн Онцгой байдлын байгууллагад ажиллаж буй алба хаагч, ажилтан энэхүү сорилыг өгөх боломжтой болохыг анхаарна уу!

Тухайн алба хаагч, ажилтан жилд 1 л удаа сорил өгөх боломжтой!